Název: LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Překlad názvu: LOGI - Logistic method for SMEs in culture (museums and libraries)
Autoři: Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Klíčová slova: kultura; logistika; malé a střední podniky; MSP; podnik; culture; enterprise; logistics; Small and medium sized entreprises; SME
Číslo projektu: DF11P01OVV024 (CEP)
Poskytovatel projektu: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391417


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2019-01-08, naposledy upraven 2019-02-20.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet