Original title: Hrad vzdělání a národa. Vznik, proměny a význam středního školství v politickém okresu Sušice mezi reformami 1869 a 1953
Translated title: Castle of education and nation. Genesis, development and importance of secondary schooling in the district of Sušice between the reforms in 1869 and 1953
Authors: Hanus, Adam ; Štaif, Jiří (advisor) ; Lhoták, Jan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: secondary schooling system|grammar schools|secondary schools of polytechnique|vocational schools|apprentice schools|school buildings|social support for children|social rise|social reproduction|secondary school and woman|secondary school and man|secondary school and culture|secondary school and nationalism|Bourdieu|diagrams of social space|1869 - 1953|Political district of Sušice|Sušice|Kašperské Hory|Stachy|Velhartice|Strašín|Rabí|Kolinec|Žihobce|Petrovice u Sušice|Hartmanice; Střední školství|všeobecné střední školství|gymnázia|reálky|odborné školy|pokračovací|živnostenské|učňovské školy|školní budovy|sociální podpora studujících|sociální vzestup|sociální reprodukce|střední škola a žena|střední škola a muž|střední škola a kultura|střední škola a nacionalismus|Bourdieu|graf sociálního prostoru|1869 - 1953|Politický okres Sušice|Sušice|Kašperské Hory|Stachy|Velhartice|Strašín|Rábí|Kolinec|Žihobce|Petrovice u Sušice|Hartmanice

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/102042

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-388245


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2018-11-15, last modified 2018-11-15


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share