Název: Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny "Za svobodu" v letech 1948-1951
Překlad názvu: Provocative actions carried out as part of the action Skaut by the State Security (StB) against the illegal groups of the so called Third Resistance movement. Provocation as a system of StB operative work shown on the example of the group "Za svobodu" existing between the years 1984-1951
Autoři: Svoboda, Petr
Typ dokumentu: Rigorózní práce
Rok: 2018
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: "kpt. Hrdý"; "mjr. Král"; agent; akce Kühnel; akce Skaut; exil; ilegální tisk; ilegální činnost; mrtvá schránka; politické procesy; provokace; skupina "Za svobodu"; skupina příslušníků SNB; Sokol; třetí (protikomunistický) odboj; zpravodajská činnost; Československá strana národně socialistická; Československá strana práce; časopis Hlas svobodné republiky; "cpt. Hrdý"; "maj. Král"; agent; Czechoslovak Labour Party; Czechoslovak National Socialist Party; dead drop; exile; group "Za svobodu"; group composed of state police members; illegal operations; illegal press; intelligence operations; journal Hlas svobodné republiky; operation Kühnel; operation Skaut; political processes; provocative operations; Sokol; third (ani-communist) resistance movement

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/96336

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-375584


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Rigorózní práce
 Záznam vytvořen dne 2018-05-28, naposledy upraven 2018-05-28.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet