Original title: Zpráva o životním prostředí v Kraji Vysočina 2016
Authors: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Document type: Status reports
ISBN: 978-80-87770-41-2
Year: 2017
Language: cze
Series: Krajské zprávy o životním prostředí 2016
Abstract: Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky 2016 navazují na publikace Zpráva o životním prostředí ČR 2016 a Statistická ročenka životního prostředí ČR 2016 a zabývají se charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Každá krajská zpráva za rok 2016 obsahuje celkem 9 tematických celků, a to Charakteristika kraje; Ovzduší; Voda; Příroda a krajina; Lesy; Zemědělství; Průmysl a energetika; Doprava a Odpady. Tyto tematické celky jsou doplněny informací o dalších aktivitách a problémech řešených v rámci jednotlivého kraje v oblasti životního prostředí. Souhrn a vzájemné srovnání 14 krajů představuje navíc Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2016. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány vybraným cílovým skupinám na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2016 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2016.
Keywords: agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality; doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution 4.0

Institution: CENIA (web)
External URL: http://www1.cenia.cz/www/node/783

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374486


The record appears in these collections:
Reports > Status reports
Administration > CENIA
 Record created 2018-04-23, last modified 2019-03-19


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share