Název: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za 1. pol. 2017
Překlad názvu: Incapacity for work due to illness and injury in the Czech Republic - 1st half of 2017
Autoři: Český statistický úřad
Typ dokumentu: Statistické zprávy
Rok: 2017
Jazyk: cze
Nakladatel: Český statistický úřad
Abstrakt: Administrativní data Informačního systému ČSSZ jsou vykazována za všechny zaměstnance právnických i fyzických osob, i za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Evidované případy dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ zpracovány v členění podle sídla (na úrovní krajů a okresů dle klasifikace CZ NUTS), velikosti (dle počtu zaměstnanců) a převažující ekonomické činnosti (na úrovni sekcí a oddílu odvětvové klasifikace CZ-NACE) zaměstnavatele osob nemocensky pojištěných. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.
Klíčová slova: nemoci; práce; sociální pojištění; zdravotnictví; úrazy; diseases; health services; injuries; social insurance; work
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Český statistický úřad (web)
Externí umístění souboru: https://www.czso.cz/csu/czso/pracovni-neschopnost-pro-nemoc-a-uraz-v-ceske-republice-za-1-pol-2017#

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374178


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Český statistický úřad
Zprávy > Statistické zprávy
 Záznam vytvořen dne 2018-04-13, naposledy upraven 2018-10-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet