Název: Využití obrazové spektroskopie pro monitoring zátěže vegetace polutanty obsaženými v půdním substrátu Sokolovské hnědouhelné pánve
Překlad názvu: Application of imaging spectroscopy in monitoring of vegetation stress caused by soil pollutants in the Sokolov lignite basin
Autoři: Mišurec, Jan ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent) ; Homolová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2018
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: digitální hemisférické fotografie; FRT; hyperspektrální obrazová data; index listové plochy; LIBERTY; modely přenosu záření; obrazová spektroskopie; obsah chlorofylu; obsah karotenoidů; obsah vody; PROSPECT-5; smrk ztepilý; zdravotní stav vegetace; carotenoids content; chlorophyll content; digital hemispherical photography; FRT; hyperspectral image data; imaging spectroscopy; leaf area index; LIBERTY; Norway spruce; PROSPECT-5; radiative transfer model; vegetation health status; water content

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94419

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-372561


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2018-03-07, naposledy upraven 2018-03-07.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet