Original title: Využití obrazové spektroskopie pro monitoring zátěže vegetace polutanty obsaženými v půdním substrátu Sokolovské hnědouhelné pánve
Translated title: Application of imaging spectroscopy in monitoring of vegetation stress caused by soil pollutants in the Sokolov lignite basin
Authors: Mišurec, Jan ; Kupková, Lucie (advisor) ; Pavelka, Karel (referee) ; Homolová, Lucie (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2018
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: carotenoids content; chlorophyll content; digital hemispherical photography; FRT; hyperspectral image data; imaging spectroscopy; leaf area index; LIBERTY; Norway spruce; PROSPECT-5; radiative transfer model; vegetation health status; water content; digitální hemisférické fotografie; FRT; hyperspektrální obrazová data; index listové plochy; LIBERTY; modely přenosu záření; obrazová spektroskopie; obsah chlorofylu; obsah karotenoidů; obsah vody; PROSPECT-5; smrk ztepilý; zdravotní stav vegetace

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94419

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-372561


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2018-03-07, last modified 2018-03-07


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share