Název: Prevence pracovních rizik : III. díl.
Autoři: Malý, Stanislav a kol.
Typ dokumentu: Monografie
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Třetí díl publikace „Vybraná opatření pro prevenci rizik“ je věnován bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v zemědělství, lesnictví, textilním průmyslu, obchodu a veřejném stravování, v ubytovacích a stravovacích službách, v zařízeních sociálních služeb poskytovaných jako služby pobytové, ve zdravotnictví a v administrativě. Dalšími tématy jsou bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy a bezpečnost práce při tváření plastů. Publikace představuje pomůcku především pro zaměstnavatele a pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, jako i další osoby podílející se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců před jejich působením. Předkládané návody jsou tzv. správnou praxí, která zejména malým a středním podnikům poskytuje efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje uvědomění si významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti. Součástí publikace je přehled zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběr nejčastěji používaných zkratek.
Klíčová slova: bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; prevence rizik, návody, opatření bezpečnostní,chování bezpečné, postupy pracovní, zaměstnanci, obsluha, OOPP, zdravotnictví,administrativa, zemědělství, lesnictví, průmysl textilní, obchod, stravování, služby veřejné, služby sociální, zařízení sociální, ubytování, pily řetězové, pily ruční elektrické, křovinořezy, tváření, plasty; riziková analýza; hand electric saws, hedge cutters, plastic forming; industry, public services, social services, social houses, accommodation, chain saws,; occupational safety and health; Occupational safety, health protection, risk prevention, instructions, safety measures,; PPE, healthcare, administration, agriculture, forestry, textile industry, trade, catering; risk analysis; safe behaviour, work progress/technique, employees/workers, service/servicing,; safety of work
Zdrojový dokument: ISBN 978-80-86973-82-1
Citace: MALÝ, Stanislav…[et al.]. Prevence pracovních rizik : III. díl. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2009. 100 s. ISBN 978-80-86973-82-1.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (web)
Externí umístění souboru: http://vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/prevence-pracovnich-rizik_iii_dil.pdf

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369573


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Veřejné výzkumné instituce > Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Autorské práce > Monografie
 Záznam vytvořen dne 2017-11-16, naposledy upraven 2017-11-16.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu MARCXML, DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet