Název: Charakterizace podjednotek eukaryotického translačního iniciačního faktoru 3 (eIF3) u samčího gametofytu A. thaliana
Překlad názvu: Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Autoři: Linhart, Filip ; Hafidh, Said (vedoucí práce) ; Retzer, Katarzyna (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2017
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: Arabidopsis thaliana; COP9 signalozom; CSN; eIF3; eukaryotický iniciační faktor 3; exprese; gametofyt; huseníček; knock-out mutace; konstitutivní fotomorfogeneze; mRNA; proteinová lokalizace; pyl; pylová láčka; pylové zrno; přenos; rostliny; samčí gametofyt; translace; translační iniciační faktor 3; šešule; Arabidopsis thaliana; constitutive photomorphogenesis; COP9 signalosome; CSN; eIF3; eukaryotic initiation factor 3; expression; gametophyte; konckout mutation; male gametophyte; mRNA; plants; pollen; pollen grain; pollen tube; protein localization; silique; translation; translation initiation factor 3; transmission

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/91265

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367788


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2017-10-30, naposledy upraven 2017-10-30.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet