Název: Insight into insect trypanosomatid biology via whole genome sequencing
Autoři: SKALICKÝ, Tomáš
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2017
Jazyk: eng
Abstrakt: This thesis is composed of two topics both concerning diverse and obligatory trypanosomatid parasites. First part deals with identification of new Trypanosoma species identified in blood meal of tsetse flies caught in Dzanga-Sangha Protected Areas, Central African Republic, and identification of feeding preferences of tsetse flies. The second part concerns extraordinary monoxenous trypanosomatid Paratrypanosoma confusum which constitutes the most basal branch between free-living Bodo saltans and parasitic trypanosomatids. This thesis helped to elucidate morphology and biology of this deep branching trypanosomatid. Using genome and transcriptome sequencing and comparative bioinformatics approaches enabled search for ancestral genes shared with free-living bodonids and confirmed genome streamlining in trypanosomatids.
Klíčová slova: cytostome; diversity; evolution; flagellar remodeling; haptomonads; Trypanosomatid
Citace: SKALICKÝ, Tomáš. Insight into insect trypanosomatid biology via whole genome sequencing. Č. Budějovice, 2017. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v digitálním repozitáři JČU.
Původní záznam: http://www.jcu.cz/vskp/26798

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-363585


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2017-08-31, naposledy upraven 2017-08-31.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet