Original title: Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce
Translated title: Methodology for digitization and on-line access to gramophone recordings for memory institutions
Authors: Šír, Filip ; Žabička, Petr
Document type: Methods
Year: 2013
Language: cze
Publisher: Moravská zemská knihovna v Brně
Abstract: Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. Tato metodika je zaměřena především na gramofonové desky, v mnoha aspektech ji lze ale aplikovat i při digitalizaci jiných zvukových nosičů. Metodika popisuje výběr nosiče, jeho očistu, volbou a správným nastavením zařízení pro digitalizaci, uložení fyzického nosiče, úpravou digitálních dat, tvorbou metadat a jejich dlouhodobou archivaci a zpřístupnění.
Keywords: audio documents; digital libraries; digitalization; gramophone; gramophone recordings; sound; digitalizace; digitální knihovny; gramofon; gramofonové nahrávky; zvuk; zvukové dokumenty
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Moravian Library (web)
External URL: http://goo.gl/kt0sr5

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-363475


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > Moravian Library
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2017-08-28, last modified 2019-02-20


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share