Název: Analýza frazémů s komponenty "země", "oheň", "voda" a "vzduch" v paralelním korpusu InterCorp a v německo-českém frazeologickém slovníku
Překlad názvu: An analysis of phrasemes with the components "earth", "fire", "water" and "wind" in the parallel corpus InterCorp and in the German-Czech dictionary of phrases
Autoři: Hamáková, Tereza ; Hejhalová, Věra (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2017
Jazyk: ger
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: ekvivalence; frazeologický slovník; frazeologismus; frazém; kontrastivní frazeologie; korpusová analýza; paralelní korpus InterCorp; contrastive phraseology; corpus analysis; dictionary of phrases; equivalence; parallel corpus InterCorp; phraseme; phraseologism

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/87173

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-358568


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2017-08-02, naposledy upraven 2017-09-18.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet