Original title: XVII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Translated title: 17th Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Authors: Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Document type: Travel reports
Conference/Event: XVII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR, Bratislava (SK), 2015-06-03 / 2015-06-04
Year: 2015
Language: cze, slo
Abstract: Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitelky Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVII. zasedání proběhlo v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby, EIZ a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Keywords: digitalization; education; electronic sources; information services; digitalizace; elektronické zdroje; informační služby; vzdělání
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-358332


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Reports > Travel reports
 Record created 2017-08-02, last modified 2019-09-04


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share