Original title: Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices?: The Czech National Bank’s Approach
Authors: Hampl, Mojmír ; Havránek, Tomáš
Document type: Studies
ISSN: 1803-7097
Year: 2017
Language: eng
Publisher: Česká národní banka
Series: Research and policy notes, volume: 1/2017
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: financial stability; immovable property; inflation; macroprudential policy; monetary policy; owner-occupied housing; price index; cenový index; finanční stabilita; inflace; makroprudenční politika; monetární politika; nemovitý majetek; vlastnické bydlení
Note: Cílem publikací České národní banky z řady Research and Policy Notes je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Ve srovnání s řadou Working Papers publikace této řady mají přinášet méně specializované zpracování témat souvisejících se strategickými otázkami či konkrétními aspekty měnové politiky a finanční stability. Publikace z řady Research and Policy Notes jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank (web)
External URL: http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/irpn/2017/rpn_01_2017.html

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-354678


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Miscellaneous > The Czech National Bank
 Record created 2017-06-29, last modified 2018-10-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share