Original title: Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878 -1905
Translated title: Awarness of their own distinctiveness among Serbs from Dalmatia. And developement of the Serbian state idea in the Kingdom of Dalmatia in the years 1878 - 1905
Authors: Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (advisor) ; Rychlík, Jan (referee) ; Chrobák, Tomáš (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2016
Language: cze
Abstract: (česky) Tématem mojí práce je přiblížení sporných otázek týkajících se národního vymezení srbské komunity v Dalmácii mezi lety 1878 až 1905. Jedná se o dílčí posouzení vztahu pra-voslavné církve a srbského národního hnutí v Dalmácii. Dále se práce zaměřuje na zformová-ní komunity římskokatolických Srbů a jejich vnitřní profilací. Zkoumán je rovněž srbský pří- stup k jejich konfliktu s Chorvaty v rámci Dalmácie. Práce má též přiblížit historiografické spory vedené na toto téma mezi chorvatskými a srbskými historiky. V práci se přibližuji okolnosti zformování srbského národního hnutí a vzniku samostatné politické srbské strany. Ve zvoleném období se věnuji v rámci strany prezentovanému přístupu k pravoslaví a přístupu vedení pravoslavné církve k vymezení srbské národní identity. Dále se zabývám římskokatolickými Srby a spornými otázkami s nimi spojenými. Zaměřil jsem se také na postoj srbské reprezentace k chorvatskému národnímu hnutí a vypo- řádání se s jeho nároky v rámci vlastního národního projektu. Zjistil jsem, že propojení mezi liberálním srbským národním hnutím a místním vedením pravoslavné církve bylo těsnější, než je běžně uváděno v odborné literatuře. V případě Srbů katolíků se mi podařilo přiblížit konflikt mezi jejich vírou a národní identitou, ale i jejich roli v místním...
Keywords: Klíčová slova (anglicky): Dalmatia; National Identity; Serbian Orthodox Church; Serbo-Croatian conflict; Serbs Catholics; Serbs from Dalmatia; katoličtí Srbové; Klíčová slova (česky) Dalmácie; národní identita; Srbové v Dalmácii; srbsko-chorvatský konflikt; srbská pravoslavná církev

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/83806

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-353529


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2017-06-20, last modified 2018-11-15


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share