Original title: Cena kmene neživotního pojištění
Translated title: Value of nonlife insurance portfolio
Authors: Pavko, Marek ; Koudelka, Pavel (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2014
Language: slo
Abstract: Název práce: Cena kmene neživotního pojištění Autor: Bc. Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Koudelka, Generali Pojiš'ovna a.s. Abstrakt: V práci se věnujeme r·zným přístup·m k ocenění portfólia neživotního pojištění. Podrobněji rozebíráme návrh modelu, který zkoumá hodnotu aktuálního obchodu pojiš'ovny. Odděleně se zaměřujeme na hodnotu obchodu pocházejícího z nadbytku rezerv na jedné straně a zvláš' analyzujeme hodnotu obchodu pocházejí- cího z obnovených smluv na straně druhé. V teoretické části návrhu se zaobíráme simulační metodou bootstrap, kterou využijeme k analýze rizika škodních rezerv. Navržený model aplikujeme na reálná data, která odpovídají odvětví neživotního pojištění. V závěru práce zkoumáme citlivost hodnoty aktuálního obchodu vzhledem ke změně jednotlivých parametr· navrženého modelu a diskutujeme možnost jejich ovlivnění z pohledu pojiš'ovny. Klíčová slova: ocenění portfólia, hodnota aktuálního obchodu, bootstrap, neživotní pojištění, Solvency II 1
Keywords: bootstrap; non-life insurance; Solvency II; valuation of portfolio; vaule of in-force bussines; bootstrap; hodnota aktuálního obchodu; neživotní pojištění; ocenění portfólia; Solvency II

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/53766

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-323062


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-06-19, last modified 2017-06-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share