Název: Změny histomorfologie varlete potkana navozené unilaterálním kryptorchismem
Překlad názvu: Changes in rat testicular histomorphology induced by unilateral cryptorchidism.
Autoři: Havlová, Martina ; Semecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Langr, František (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Abstrakt: Martina Havlová Změny histomorfologie varlete potkana navozené unilaterálním kryptorchismem. Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo sledování účinku intratestikulární aplikace 1 ml 1 % roztoku xenobiotika sodno-vápenaté soli mikrodispersní oxidované celulosy (MDOC) na struktury zárodečné tkáně varlete laboratorního potkana v krátkém období po operativním umístění jednoho varlete intraabdominálně. Použili jsme tak model experimentálního unilaterálního kryptorchismu u dospělých samců potkana kmene Wistar, který byl jako metoda zaveden a je užíván na pracovišti Katedry biologických a lékařských věd.U každé operované skupiny byla provedena u jednoho zvířete kontrolní slepá operace.Varlata lokalizovaná abdominálně i ve fyziologické poloze byla po usmrcení pokusných jedinců odebrána na histologické zpracování pro účely světelné mikroskopie v časových intervalech 1 , 24 , 48 hod. a 6 a 7 den po operaci.Parafinové tkáňové řezy byly barveny hematoxylin - eozinem, zeleným trichromem a PAS reakcí a byly zdokumentovány a vyhodnoceny pomocí mikroskopické obrazové analýzy. První projevy desintegrace germinativního epitelu jsme zaznamenali u abdominálně reponovaných varlat již po jedné hodině od operace a aplikace MDOC.V intervalu 24 a 48 hodin byl již germinativní epitel abdominálních varlat oproti fyziologicky...

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/10753

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-281178


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2017-04-25, naposledy upraven 2017-09-01.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet