Název: EU ETS jako nástroj klimatické politiky EU a jeho porovnání s klimatickou politikou USA
Překlad názvu: EU ETS - tool of the climate policy of EU and the comparison with the climate policy of the USA
Autoři: Janoušek, Václav ; Petříček, Tomáš (oponent) ; Kučerová, Irah (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: JANOUŠEK, Václav. EU ETS jako nástroj klimatické politiky EU a jeho porovnání s klimatickou politikou v USA, Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, 2008. 93 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Irah Kučerová, PhD. Anotace Diplomová práce "EU ETS jako nástroj klimatické politiky EU a jeho porovnání s klimatickou politikou USA" si klade za cíl popsat současnou klimatickou politiku EU a to v kontextu vyjednání o globální dohodě týkající se redukce emisí skleníkových plynů a také o implementaci cílů EU v oblasti redukce emisí skleníkových plynů do komunitárního práva. Co se týče mezinárodního vyjednávání ohledně globálních redukcí skleníkových plynů, práce se zaměřuje na hlavní problémy sjednání takovéto dohody a hlavně na postoj důležitých aktérů, což je mimo Číny hlavně USA. Část věnovaná negociačnímu procesu uvnitř EU se potom poměrně detailně věnuje postoji jednotlivých států a interakci vrcholných orgánů EU v tomto procesu. Anotation Diploma thesis EU ETS - tool of the EU climate policy and the comparison with the climate policy of the USA aims to describe current policy of the EU regarding reduction of greenhouse gases both in the context of negotiation on global carbon reduction and with the implementation of the reduction commitments of the EU to the community...

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/748

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-279424


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2017-04-25, naposledy upraven 2017-06-26.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet