Original title: Právní úprava reklamy a její harmonizace s právem EU
Translated title: Legal regulation of advertisement and its harmonization with EU law
Authors: Ondřejová, Eva ; Munková, Jindřiška (advisor) ; Tichý, Luboš (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Téma regulace reklamy lze jen stěží označit za oblast, kterou by se odborná literatura nezabývala. Právě naopak. Už sama o sobě reklama vzbuzuje v lidech zájem a stala se atraktivním tématem pro mnoho vědních oborů, které tento fenomén nezkoumají odděleně, jako samostatný jev, nýbrž jej zasazují do širšího kontextu. Takto jsem pojala i tuto práci. Reklamu, v této práci především rozpracovanou klamavou reklamu, lze považovat za průnik oblasti nekalé soutěže, reklamy a ochrany spotřebitele. Cílem této práce je vytvořit stručný a ucelený náhled na úpravu reklamy napříč právním řádem a na harmonizaci této oblasti s právem komunitárním. Reklama jako projev nekalé soutěže je po dlouhé době předmětem národní úpravy, nicméně při budoucím společném trhu je třeba k odstranění různých forem překážek jisté harmonizace předpisů v této oblasti, protože reklama je přeshraniční záležitost způsobem svého šíření a omezující právní předpisy v jednotlivých státech by mohly bránit volnému pohybu zboží. Vzhledem k tomu, že jde o problematiku dvojího druhu, nebyla volena úprava přímo platným právním předpisem, nýbrž úprava směrnicová, která zajišťuje harmonizaci, která na druhé straně ovšem reklamu, která se týká určitých škodlivých látek a je předmětem zákazu, směřuje do oblasti práva veřejného, které lze tímto způsobem nejlépe...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/19551

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-273797


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2017-06-26


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share