Original title: Credit Constraints and Creditless Recoveries: An Unsteady State Approach
Authors: Derviz, Alexis
Document type: Studies
ISSN: 1803-7070
Year: 2016
Language: eng
Publisher: Česká národní banka
Series: Working paper series, volume: 10/2016
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: capital; credits; demand; dynamic stochastic equilibrium; human capital; prudential policy; dynamická stochastická rovnováha; kapitál; lidský kapitál; obezřetnostní politika; poptávka; úvěry
Note: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank (web)
External URL: http://www.cnb.cz/cs/vyzkum/vyzkum_publikace/cnb_wp/2016/cnbwp_2016_10.html

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-262595


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Miscellaneous > The Czech National Bank
 Record created 2017-01-20, last modified 2018-10-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share