Original title: Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.
Translated title: Ichthyological surveys of the Nýrsko and Karhov reservoirs and investigations of abundance, age composition and spawning dynamics of asp population in the Želivka Reservoir in 2015.
Authors: Vašek, Mojmír ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Frouzová, Jaroslava ; Koliada, Ievgen ; Muška, Milan ; Šmejkal, Marek ; Draštík, Vladislav ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Vebrová, L. ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Document type: Research reports
Year: 2016
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: ecological status; fish monitoring; lake ecosystems; water management

Institution: Biology Centre AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences.
Original record: http://hdl.handle.net/11104/0264860

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-262421


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Biology Centre
Reports > Research reports
 Record created 2017-01-11, last modified 2017-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share