Original title: Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti
Translated title: The methodology of evaluation of ornamental plants on a permanent site
Authors: Bulíř, Pavel
Document type: Methods
ISBN: 978-80-87674-02-4
Year: 2013
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Abstract: Metodika řeší problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody komplexně u všech růstových forem dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalek, neprodukčních trávníků a živých plotů, stěn a tvarovaných solitér dřevin. Podrobně popisuje postup oceňování jednotlivých skupin okrasných rostlin – od vstupních údajů a jejich použití až po způsoby výpočtu ceny. Uvádí pracovní postup při oceňování škody totální i částečné na okrasných rostlinách a jejich sestavách. Metodika se zabývá i otázkou platnosti a aktualizace zjištěných cen. Obsahuje nezbytné tabulky pro manuální výpočty pomocí směrných cen materiálů a pěstebních nákladů včetně výpočtového schématu. Prezentuje příklady oceňování okrasných rostlin ze všech výše uvedených skupin situovaných na různých lokalitách a stanovištích.
Keywords: evaluation of assets; green areas; landscape vegetation; ornamental plants; public greenery; valuation; krajinná zeleň; městská zeleň; oceňování; oceňování majetku; okrasné rostliny; veřejná zeleň
Project no.: DF11P01OVV035 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204291


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2016-05-11, last modified 2019-02-20


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share