Original title: Dobrovolnictví pro všechny: Sborník příběhů o dobrovolnictví pro komunitu
Translated title: Volunteering for everybody
Authors: HESTIA, o.s. ; Dobrovolnické centrum, o.s ; Národní institut dětí a mládeže MŠMT ; Plán B, o.s.
Document type: Thematic collections
Year: 2012
Language: cze
Abstract: V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 probíhaly v jednotlivých evropských zemích národní „vlajkové“ projekty zaměřené na rozvoj dobrovolnictví. V České republice dostal tento vlajkový projekt název „Dobrovolnictví pro všechny“ a společně ho realizovaly čtyři partnerské organizace: HESTIA, o.s., Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, Národní institut dětí a mládeže a Plán B. — Hlavní myšlenkou tohoto projektu byl rozvoj komunitního přístupu k dobrovolnictví, postaveném na partnerství dobrovolníků s obcemi, státními institucemi, neziskovými organizacemi i komerčními fi rmami. Menší podprojekty, které byly vybrány a podpořeny, mohou být dobrou inspirací a ukázkou toho, co vše může dobrovolnictví zahrnovat a jaký může být jeho vliv na komunity, v nichž žijeme. — Cílem bylo zapojit všechny, kdo se podílí na životě v komunitě a ukázat, že dobrovolná činnost je součástí aktivního občanství a má pozitivní vliv na mezilidské vztahy i na okolní prostředí. Význam dobrovolnictví by si tak měli uvědomit všichni, kdo mohou přispět k jeho rozvoji a to jak uvnitř regionálních komunit, tak i na dalších úrovních.
Keywords: community; social solidarity; volunteering; dobrovolnictví; pospolitost; sociální solidarita
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: HESTIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-181088


The record appears in these collections:
Miscellaneous > Nonprofit organizations > HESTIA
Author works > Thematic collections
 Record created 2015-03-26, last modified 2018-10-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share