Original title: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR
Translated title: The Exchange Rate as an Instrument at Zero Interest Rates: The Case of the Czech Republic
Authors: Franta, Michal ; Holub, Tomáš ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Šmídková, Kateřina ; Vašíček, Bořek
Document type: Studies
ISSN: 1803-7097
Year: 2014
Language: cze, eng
Publisher: Česká národní banka
Series: Research and policy notes, volume: 3/2014
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: currency control; deflation; foreign-exchange rate; inflation; monetary policy; deflace; devizové kurzy; inflace; monetární politika; měnová regulace
Note: Cílem publikací České národní banky z řady Research and Policy Notes je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Ve srovnání s řadou Working Papers publikace této řady mají přinášet méně specializované zpracování témat souvisejících se strategickými otázkami či konkrétními aspekty měnové politiky a finanční stability. Publikace z řady Research and Policy Notes jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank (web)
External URL: http://www.cnb.cz/cs/vyzkum/vyzkum_publikace/rpn/2014/c_rpn_03_2014.html

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-175306


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Miscellaneous > The Czech National Bank
 Record created 2014-09-26, last modified 2018-10-03


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (česká verze)
Download fulltext PDF [Download] (english version)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share