Original title: Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe: Vliv potenciální výstavby Dunaj - Odra - Labe na biodiverzitu ichtyofauny v nivách Moravy, Odry a Labe
Authors: SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Jurajda, Pavel ; Loyka, Petr
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Cílem práce je zhodnotit historické a současné složení ichtyofauny dotčených toků, vyhodnotit úspěšnost přirozené reprodukce ryb, sestavit přehled zvláště chráněných druhů ichtyofauny dotčených toků, posoudit možnosti zavlečení a šíření nepůvodních druhů ichtyofauny a posoudit možné vlivy navrhované trasy D-O-L na ichtyofaunu dotčených toků.
Keywords: biodiversity; canal; construction; Danube river; ecological evaluation; Elbe river; fish; inland waterways transport; landscape architecture evaluation; Morava river; navigation canal; Oder river; protected animal species; river; river ecosystem; river floodplain; river transport; traffic on water; water management; biodiverzita; doprava vodní; doprava vodní vnitrozemská; doprava říční; druhy chráněné živočišné; Dunaj; ekosystém říční; hodnocení ekologické; hodnocení krajinářské; hospodářství vodní; kanál plavební; Labe; Morava; niva říční; Odra; průplav; ryby; výstavba; řeka
Project no.: VaV/610/2/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00787IF

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126322


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share