Název: Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe: Vliv potenciální výstavby Dunaj - Odra - Labe na biodiverzitu ichtyofauny v nivách Moravy, Odry a Labe
Autoři: SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Jurajda, Pavel ; Loyka, Petr
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2003
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem práce je zhodnotit historické a současné složení ichtyofauny dotčených toků, vyhodnotit úspěšnost přirozené reprodukce ryb, sestavit přehled zvláště chráněných druhů ichtyofauny dotčených toků, posoudit možnosti zavlečení a šíření nepůvodních druhů ichtyofauny a posoudit možné vlivy navrhované trasy D-O-L na ichtyofaunu dotčených toků.
Klíčová slova: biodiverzita; doprava vodní; doprava vodní vnitrozemská; doprava říční; druhy chráněné živočišné; Dunaj; ekosystém říční; hodnocení ekologické; hodnocení krajinářské; hospodářství vodní; kanál plavební; Labe; Morava; niva říční; Odra; průplav; ryby; výstavba; řeka; biodiversity; canal; construction; Danube river; ecological evaluation; Elbe river; fish; inland waterways transport; landscape architecture evaluation; Morava river; navigation canal; Oder river; protected animal species; river; river ecosystem; river floodplain; river transport; traffic on water; water management
Číslo projektu: VaV/610/2/03

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00787IF

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126322


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet