Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sledování vlivu antropických faktorů na vybrané druhy ptáků v NPR Praděd se zaměřením na studium modelového druhu lindušku luční
Authors: Universita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Ornitologická laboratoř, Olomouc ; Bureš, Stanislav
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Tento dílčí projekt navázal na dosavadní studie prováděné v zájmovém území řešitelem od roku 1986. Při terénním výzkumu bylo v roce 2001 nalezeno 50 hnízd lindušky luční a 5 hnízd lindušky horské. Dále byly dokončeny analýzy uhynulých těl mláďat na koncentrace toxických kovů a údaje jsou nyní vyhodnocovány. Potvrdily se zvýšené koncentrace především u olova. Telemetrickými studiemi byly získány prvotní informace o rozptylu a mortalitě mláďat po vyvedení z hnízd.
Keywords: Anthus pratensis; Anthus spinoletta; biological diversity; biological diversity conservation; birds; heavy metals; meadow pipit; NNR Praděd Mt.; protected area; protected area management; specially protected area; water pipit; Anthus pratensis; Anthus spinoletta; diverzita biologická; kovy těžké; linduška horská; linduška luční; management území chráněného; NPR Praděd; ochrana rozmanitosti biologické; ptáci; rozmanitost biologická; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L5W6

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126321


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share