Original title: Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Metodiky zjišťování skladby komunálních odpadů
Authors: Český ekologický ústav, Praha
Document type: Progress reports
Year: 2000
Language: cze
Abstract: Literární rešerše zpracovaná v prvním roce řešení projektu obsahuje anotované dokumentační záznamy odborných článků z časopisů a sborníků a plné texty článků vyhledaných na internetu. Průzkum byl proveden v databázích SVIS pro ŽP, v souborném katalogu NK, a v časopisech on-line přístupných na internetu.
Keywords: municipal waste; secondary material; transport of wastes; waste analysis; waste collection; waste composition; waste sorting; waste volume; analýza odpadů; množství odpadů; odpady komunální; přeprava odpadů; sběr odpadů; složení odpadů; surovina druhotná; třídění odpadů
Project no.: VaV/720/2/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E0WHA

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126316


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share