Original title: Posouzení účinnosti a efektivnosti postupu poskytování finančních prostředků v rámci programů PPK‚ revitalizace říčních systémů‚ ze SFŽP pro PPPP a projekty v rámci Fondu soudržnosti
Authors: Poradenství - organizace řízení a ekonomika, Komňa, Bojkovice ; Drgáč, Lubomír
Document type: Studies
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Auditní a rozborová zpráva pro MŽP ČR odbor ekologie krajiny a lesa Rozbor stávajících postupů realizace uvedených dotačních programů z pohledu podobných osvědčených systémů (např. EN ISO 9001, EN 45011...), návrh postupu, který umožní snadnou pochopitelnost všemi uživateli a uživatelská vstřícnost programu, nezbytné náležitosti žádosti a příloh, optimalizace účinné vazby na právní předpisy vytvářející legislativní rámec fungování daného programu, procesní správnost, jednoduchost a průhlednost administrativního procesu, vhodné nastavení a evidence kritérií z hlediska posuzování, rozhodování a kontroly žádostí a zpětného vyhodnocování programu.
Keywords: audit; environmental subsidy; landscape management; national environmental policy; nature management; revitalisation of river systems; revitalisation programme; State Environmental Fund; audit; dotace na ochranu ŽP; politika ŽP státní; program revitalizace; péče o krajinu; péče o přírodu; revitalizace systémů říčních; Státní fond ŽP
Project no.: e4/27/04

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0070ZYN

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126315


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share