Original title: Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; ENZO, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Tichá, Marie ; Peňázová, Milena ; Křečková, Kateřina ; Kotrčová, Jaroslava ; Havránková, Věra ; Bielan, Petr ; Balner, Petr ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Document type: Final reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Stručné shrnutí průběhu řešení a výsledků tříletého projektu.
Keywords: communication strategy; ecological assessment; LCA; mathematical model; municipal waste; public information; public opinion; publication; secondary material; transport of wastes; waste analysis; waste collection; waste collection system; waste composition; waste sorting; waste volume; analýza odpadů; hodnocení ekologické; informace pro veřejnost; LCA; množství odpadů; model matematický; mínění veřejné; odpady komunální; publikování; přeprava odpadů; sběr odpadů; složení odpadů; strategie komunikační; surovina druhotná; systém sběru odpadů; třídění odpadů
Project no.: VaV/720/2/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007AKQ2

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126312


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share