Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Odpadní vody a čistírenské kaly v regionu Svitavy - ekonomická úvaha
Authors: ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Charakteristika svitavského regionu, počet obyvatel, počet obyvatel zásobovaných vodou, napojení na kanalizace a ČOV. Zdroje znečišťování v regionu, kanalizace, čistírny OV a jejich kapacity. Technologie ČOV, technologie zpracování kalů, nakládání s kaly, kvalita kalů, současné možnosti využití a odstraňování produkovaných kalů. Ekonomika provozu čistírny OV. Legislativa, investiční a technologické nároky výhledu legislativy.
Keywords: agricultural land; region; sewage sludge; sludge composting; sludge energy; sludge incineration; sludge production; sludge utilisation; Svitavy; town; wastewater treatment plant; energie z kalu; kal čistírenský; kompostování kalu; produkce kalu; půda zemědělská; region; spalování kalu; Svitavy; využití kalu; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079G2J

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126310


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share