Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn vegetace a populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v NPR Novodomské rašeliniště
Authors: Okresní muzeum, Chomutov ; Tejrovský, Vít ; Farkač, Jan ; Němcová, Lenka ; Ondráček, Čestmír
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Cílem průzkumu je sledování změn ve složení vegetace a populace zvláště chráněných a ohrožených druhů vyšších rostlin, mechorostů, obratlovců a vybraných skupin bezobratlých ve vztahu k odvodňování, k působení jelení zvěře a ke změnám globálního charakteru.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; bryophyte; dewatering; immission impact; invertebrates; NNR Novodomské rašeliniště; protected area; protected area management; red deer; specially protected area; specially protected plant; vegetation; vertebrates; bezobratlí; diverzita biologická; management území chráněného; mechorost; NPR Novodomské rašeliniště; obratlovci; ochrana rozmanitosti biologické; odvodňování; rostlina chráněná zvláště; rozmanitost biologická; vegetace; vliv imisí; zvěř jelení; území chráněné; území chráněné zvláště; živočich chráněný zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L0DS

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126287


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share