Original title: Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší
Authors: EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Fara, Milan ; Svojtková, Ivana ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Document type: Final reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Vytvoření návrhu a realizace souboru konkrétních opatření, směřujících ke zdokonalení provádění emisních invertur sledovaných znečišťujících látek. Chronologická rekapitulace průběhu řešení v letech 1999-2001.
Keywords: air pollutant; emission; emission inventory; emission of pollutants; national emission ceiling; emise; emise látek znečišťujících; inventarizace emisí; látka znečišťující ovzduší; strop národní emisní
Project no.: VaV/520/1/99

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00787C9

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126283


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share