Original title: Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy: Popis průběhu vývoje a realizace kombinovaného systému vytápění a ohřevu TUV
Authors: Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Koncepce stavebního řešení mateřské školy Proskovice. Výchozí situace. Koncepce energetického systému. Potřeba tepla. Využití solární energie. Návrh solárního systému a kotelny. Metodika ekonomická analýzy projektu. Porovnání navrženého systému s technologií na zemní plyn. Porovnání pomocí anualizace kapitálových nákladů.
Keywords: biomass; building; energy balance; energy saving; heating; housing; low energy consumption house; renewable energy source; solar energy; sustainable building; thermal energy; bilance energetická; biomasa; dům nízkoenergetický; energie sluneční; energie tepelná; stavebnictví; stavebnictví udržitelné; vytápění; zdroj energie obnovitelný; úspora energie
Project no.: VaV/320/6/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007AJLY

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126268


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share