Original title: Využití stavebních a demoličních odpadů
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Svoboda, Karel
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Studie obsahuje rozpracování návrhů: - jednotného systému posuzování jakosti recyklátů, - optimálního podílu recyklace z celkově vyprodukovaného stavebního a demoličního odpadu, - posuzování materiálového využití stavebního odpadu vzniklého při zřícení a demolicích budov po záplavách a povodních. Dále se zabývá identifikací technologických postupů pro recyklaci a nakládání se stavebními a demoličními odpady. Popisuje současný stav technologických a kapacitních možností využívání stavebních a demoličních odpadů v ČR (produkce stavebních odpadů, recyklace stavebních odpadů a příklady použití recyklovaných stavebních materiálů).
Keywords: building waste; construction and demolition waste; demolition; flood damage; recycled material; recycling; waste recovery; demolice; materiál recyklovaný; odpady stavební; odpady stavební a demoliční; recyklace; využití odpadů; škoda povodňová
Project no.: VaV/720/2/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079YRK

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126208


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share