Original title: Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Souhrnný přehled podpor státního rozpočtu, přehledy podpor v neprůmyslových resortech, přehledy dalších podpor. Výstup B - přehledy podpor
Authors: CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: V materiálu je zpracován souhrnný přehled veřejných podpor, jejich stručný popis a zjednodušené vyjádření jejich možného vlivu na životní prostředí. Zemědělství. Vodní hospodářství. Lesní hospodářství. Státní fondy. Místní veřejné rozpočty. Daňové úlevy. Podpora podnikání. Další podpory.
Keywords: environmental impact; Environmentally Damaging Subsidy; financial assistance; sustainable development; podpora environmentálně škodlivá; podpora finanční; rozvoj udržitelný; vliv na ŽP
Project no.: VaV/320/1/01

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0071809

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126199


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share