Original title: Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
Authors: CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Document type: Progress reports
Year: 2000
Language: cze
Abstract: Zpráva informuje o postupu prací při vytváření podmínek pro přechod od spalování a skládkování netříděného odpadu k jeho třídění, využívání a energetickému zhodnocení. Uvádí podklady pro návrh nových předpisů pro nakládání s odpady a jejich využití formou energetického využívání zejména formou spalování alternativních technologických paliv.
Keywords: alternative fuel; building industry; cement industry; energetics; metallurgy; municipal waste; refuse derived fuel; waste analysis; waste composition; analýza odpadů; energetika; hutnictví; odpady komunální; palivo alternativní; palivo z odpadů; průmysl cementárenský; složení odpadů; stavebnictví
Project no.: VaV/720/1/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E151E

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126181


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share