Název: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Návrh a ověření metod sledování vybraných ekologických, fyzikálních a energetických ukazatelů v procesu výroby fermentátu (rychlokompostu) a alternativního paliva EKOFERM a způsoby jejich ověření na krajském referenčním pracovišti v Albrechticích, okres Karviná - dodatek
Autoři: AGRO-EKO, Ostrava ; Brožková, Zuzana ; Holuša, Václav ; Suk, Michal
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2002
Jazyk: cze
Abstrakt: Dodatek přímo navazuje na zprávu uvedenou v Příloze 4. Pro vypracování dodatku již byly k dispozici kompletní výsledky měření, které umožňovaly srovnat a vyhodnotit změnu jednotlivých sledovaných parametrů jak během intenzivní fermentace materiálu ve žlabech, tak i během měsíčního zrání volně loženého fermentátu na poli. Sušina a organické látky, obsah a změny v množství jednotlivých sledovaných organických látek, rizikové látky, mikrobiologie
Klíčová slova: bakterie koliformní; fermentace; kal čistírenský; kompostování kalu; látka znečišťující organická; palivo alternativní; sediment; znečištění mikrobiální; čistírna OV; alternative fuel; coliform bacterium; fermentation; microbial pollution; organic pollutant; sediment; sewage sludge; sludge composting; wastewater treatment plant
Číslo projektu: VaV/720/4/02

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079FVP

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126125


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet