Original title: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Návrh a ověření metod sledování vybraných ekologických, fyzikálních a energetických ukazatelů v procesu výroby fermentátu (rychlokompostu) a alternativního paliva EKOFERM a způsoby jejich ověření na krajském referenčním pracovišti v Albrechticích, okres Karviná - dodatek
Authors: AGRO-EKO, Ostrava ; Brožková, Zuzana ; Holuša, Václav ; Suk, Michal
Document type: Progress reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Dodatek přímo navazuje na zprávu uvedenou v Příloze 4. Pro vypracování dodatku již byly k dispozici kompletní výsledky měření, které umožňovaly srovnat a vyhodnotit změnu jednotlivých sledovaných parametrů jak během intenzivní fermentace materiálu ve žlabech, tak i během měsíčního zrání volně loženého fermentátu na poli. Sušina a organické látky, obsah a změny v množství jednotlivých sledovaných organických látek, rizikové látky, mikrobiologie
Keywords: alternative fuel; coliform bacterium; fermentation; microbial pollution; organic pollutant; sediment; sewage sludge; sludge composting; wastewater treatment plant; bakterie koliformní; fermentace; kal čistírenský; kompostování kalu; látka znečišťující organická; palivo alternativní; sediment; znečištění mikrobiální; čistírna OV
Project no.: VaV/720/4/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079FVP

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126125


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share