Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Biologie populace Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na lokalitě "NPP Pastviště u Fínů" v závislosti na managementu lokality jako podklad pro účinnou ochranu druhu
Authors: Botanické oddělení PM Národního muzea, Průhonice ; Západočeské muzeum, Plzeň ; Brabec, Jiří ; Nesvadbová, Jaroslava
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Projekt se zabývá podrobně populační biologií švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na jedné ze dvou v současnosti známých lokalit druhu v ČR. Sleduje přežívání a růstové parametry všech postupně nalézaných exemplářů druhu. U všech jedinců jsou sledovány: přítomnost květonosných stonků, růstové charakteristiky květonosných stonků, počet přízemních růžic, jejich velikost a asimilační plocha, vliv pastvy ovcí a zastínění okolí vegetací.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; endangered plant species; grazing; national natural monument; NNM Pastviště U Fínů; pasture; PLA Blanský les; protected area; protected area management; specially protected area; CHKO Blanský les; diverzita biologická; druhy ohrožené rostlinné; management území chráněného; NPP Pastviště U Fínů; ochrana rozmanitosti biologické; památka přírodní národní; pastva; pastvina; rozmanitost biologická; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L2VW

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126087


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share