Název: Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
Autoři: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, Plzeň ; Chvátal, Vladislav
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2003
Jazyk: cze
Abstrakt: Za účelem zjištění vlivu aplikace kalů z komunálních čistíren odpadních vod na zemědělskou půdu a rostlinnou produkci ve vztahu k půdnímu registru s možností konkretizace potenciálních rizik s ohledem na plnění produkčních a ekologických funkcí půdy byla pracovníky ÚKZÚZ provedena řada šetření a odběr vzorků půd a rostlin. K hodnocení vlivu aplikace kalů na rostlinnou produkci bylo použito 126 vzorků rostlin a 126 vzorků půd, pro hodnocení vlivu aplikace kalů na půdu bylo použito 111 vzorků půd.
Klíčová slova: funkce půdy; kal čistírenský; půda zemědělská; využití kalu; čistírna OV; agricultural land; sewage sludge; sludge utilisation; soil function; wastewater treatment plant
Číslo projektu: VaV/720/4/02

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079G3E

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126076


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2015-12-11.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet