Original title: Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Multikriteriální analýza
Authors: Ecoimpact, Praha ; Říha, Josef
Document type: Final reports
Year: 2000
Language: cze
Abstract: Předmětem zadání studie bylo: Generování charakteristik posuzované množiny variant (technologií), volba a definování kritérií, stanovení relativní důležitosti (váhy kritérií), teoretický rozbor strategie rozhodování, modelové schéma pro aplikaci metody TUKP, výpočet priorit a hierarchizace variant.
Keywords: biomass; electric power; energy price; geothermal energy; multicriterial analysis; renewable energy source; thermal energy; water energy; wind energy; analýza multikriteriální; biomasa; cena energie; energie elektrická; energie geotermální; energie tepelná; energie vodní; energie větrná; zdroj energie obnovitelný
Project no.: VaV/320/4/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0070BVQ

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126053


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share