Original title: Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
Authors: CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Document type: Final reports
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Výsledky řešení v roce 2002: Spalovací zkoušky v energetickém zařízení a v cementárně a jejich vyhodnocení. Vyhodnocení třídění KO ve spalovně SAKO Brno. Návrh vyhlášky MŽP týkající se paliv vyrobených z odpadů. Používání alternativního paliva - historie, alternativní paliva ve světě a v ČR. Možnosti a obory uplatnění paliv vyrobených z odpadů - výroba stavebních hmot (výpal cementárenského slínku, výpal vápna, výroba cihel a keramiky), hutnictví železa, energetika.
Keywords: alternative fuel; building industry; cement industry; decree of MoE; energetics; metallurgy; municipal waste; refuse derived fuel; waste analysis; waste composition; analýza odpadů; energetika; hutnictví; odpady komunální; palivo alternativní; palivo z odpadů; průmysl cementárenský; složení odpadů; stavebnictví; vyhláška MŽP
Project no.: VaV/720/1/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007AKAA

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126036


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share