Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sukcese na xerotermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po odstranění křovin
Authors: Němec, Jiří ; Otýpková, Zdenka
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: V roce 2000 byl založen pokus, jehož cílem je sledovat změny ve vývoji vegetace na xerotermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po vykácení křovin. Na počátku bylo vytyčeno 5 trvalých ploch - 3 pokusné a 2 kontrolní. Kontrolou je v tomto pokusu vegetace bez vlivu křovin. V roce 2001 byl experiment rozšířen o další sérii pěti trvalých ploch.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; logging; national natural monument; NNM Dunajovické Hills; protected area; protected area management; shrub; specially protected area; succession; woody plants; diverzita biologická; dřeviny; keř; kácení dřevin; management území chráněného; NPP Dunajovické kopce; ochrana rozmanitosti biologické; památka přírodní národní; rozmanitost biologická; sukcese; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L2RG

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125968


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share