Original title: Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Vyhodnocení měření emisí
Authors: Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Stehlík, Jaromír ; Machálek, Pavel
Document type: Final reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Měření emisí. Stávající legislativní požadavky na měření emisí. Požadavky EU. Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší). Současný stav údajů o měření emisí v informačním systému. Protokoly z jednorázových měření emisí. Protokoly z kontinuálních měření emisí. Hlášení Evropské unii.
Keywords: air pollutant; ammonia; clean air act; CLRTAP Convention; Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution; Convention on Persistent Organic Pollutants; emission; emission inventory; emission measurement; emission of pollutants; emission register; heavy metals; nitrogen oxides; persistent organic pollutants; POPs; solid emission; source of pollution; Stockholm Convention; sulphur dioxide; volatile organic compound; waste incineration; waste incineration plant; amoniak; emise; emise látek znečišťujících; emise tuhé; kovy těžké; látka organická těkavá; látka znečišťující ovzduší; látky organické persistentní; měření emisí; oxid siřičitý; oxidy dusíku; POPs; spalovna odpadů; spalování odpadů; zákon o ovzduší; Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států; Úmluva o persistentních organických polutantech; úmluva CLRTAP; úmluva Stockholmská
Project no.: VaV/520/1/99

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00787Z2

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125855


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share