Original title: Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Modelování dálkového přenosu a depozic POPs a těžkých kovů
Authors: IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Bubník, Jiří ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Document type: Final reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Organické chemické látky se do jednotlivých složek životního prostředí dostávají jak z přírodních, tak antropogenních zdrojů, přičemž za dominantní je v současné době nutno jednoznačně považovat vstupy z antropogenních technologií. Důležitou vlastností řady z těchto látek je jejich schopnost akumulace - postupného hromadění v živých organismech, kde se mohou projevit jejich negativní účinky, například toxicita či mutagenita. Další jejich nebezpečnou vlastností je odolnost vůči různým formám rozkladu - perzistence. Pro tuto podmnožinu se vžilo označení POPs - Persistent Organic Pollutants. Polycyklická aromatické uhlovodíky (PAHs) Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF).
Keywords: air pollutant; emission; emission inventory; emission of pollutants; heavy metals; PAHs; PCDD; PCDF; persistent organic pollutant; polychlorinated dibenzodioxins; polychlorinated dibenzofurans; polycyclic aromatic hydrocarbons; dibenzodioxiny polychlorované; dibenzofurany polychlorované; emise; emise látek znečišťujících; inventarizace emisí; kovy těžké; látka organická persistentní; látka znečišťující ovzduší; PAHs; PCDD; PCDF; uhlovodíky aromatické polycyklické
Project no.: VaV/520/1/99

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00787D4

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125842


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share