Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Možnosti obnovy stepní vegetace po vykácení akátu v NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby
Authors: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Sledování sekundární sukcese po vykácení akátu v chráněných územích s xerotermními trávníky navazuje na výzkumy započaté v roce 1994. Pokus byl založen ve dvou územních (NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby) celkem na 25 trvalých plochách. V prvním roce obnovení sledování byly vyhodnoceny změny pokryvnosti a růstové strategie rostlin a dále obsahu dusíku v rostlinné biomase v časové řadě od roku 1994. Ve druhém roce pokračovalo sledování vegetace v trvalých plochách a znovu byly provedeny některé analýzy se soubory dat obohacenými o data z roku 2001.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; logging; national natural monument; NNM Křéby; NNR Pouzdřanská step-Kolby; protected area; protected area management; specially protected area; steppe vegetation; diverzita biologická; kácení dřevin; management území chráněného; NPP Křéby; NPR Pouzdřanská step-Kolby; ochrana rozmanitosti biologické; památka přírodní národní; rezervace přírodní národní; rozmanitost biologická; vegetace stepní; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L2QL

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125839


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share