Original title: Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Vliv klimatických změn na vodní režim povodí a půd, jeho modelování a návrh adaptačních opatření - systém včasného varování před náhlými povodněmi
Authors: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Šípek, Václav ; Němečková, Soňa ; Buchtele, Josef ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav
Document type: Progress reports
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových poznatků o hydromechanických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Jsou podrobně popsány jednotlivé rizikové faktory a metody jejich detekce.
Keywords: biogeochemical cycle; discharge; ecological stability; flood control measure; forest ecosystem; GEOMON; hydrological balance; mitigation measure; modelling; monitoring; precipitation; small river basin; surface water; warning system; water chemistry; bilance hydrologická; chemismus vody; cyklus biogeochemický; ekosystém lesní; GEOMON; modelování; monitorování; odtok; opatření ke zmírnění důsledků; opatření proti povodním; povodí malé; srážky; stabilita ekologická; systém varovný; voda povrchová
Project no.: SP/1a6/151/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYSXF

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125744


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share