Original title: Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Simulace srážko-odotkového procesu pro hodnocení změn vodního režimu
Authors: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Tesař, Miroslav
Document type: Progress reports
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Studie se zabývá simulacemi srážko-odotkového procesu v soustavě malých experimentálních povodích. Kalibrace modelu pro tyto simulace jsou připraveným nástrojem pro modelování odtoků během příštích několika desetiletí na základě scénářů vývoje atmosférických jevů.
Keywords: climate change; climatic change; discharge; hydrological balance; hydrological modelling; landuse; monitoring; precipitation; simulation; small river basin; surface water; bilance hydrologická; modelování hydrologické; monitorování; odtok; povodí malé; simulace; srážky; voda povrchová; využívání krajiny; změna klimatická; změna klimatu
Project no.: SP/1a6/151/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYSWK

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125739


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share