Original title: Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Kontaminace složek životního prostředí
Authors: Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Hofman, JAkub ; Provazník, Karel ; Sáňka, Milan ; Vácha, Radim ; Zbíral, Jiří ; Čupr, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Kohoutek, Jiří ; Novák, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Holoubek, Ivan
Document type: Final reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Výskyt POPs je sledován v jednotlivých složkác ŽP (atmosféra, hydrosféra, půda, biomonitoring) a dále v krmivech, surovinách a pomocných látkách k jejich výrobě, v kalech z ČOV. Jsou popsány existující informační systémy pro monitorování jednotlivých složek a výsledky projektů, které se monitorování zabývaly.
Keywords: air pollution; area pollution; biological indicators; biological monitoring; Czech Republic; emission of dangerous substances; i polychlorinated biphenyls; information system; inventory; krmivo; persistent organic pollutant; pesticide; POPs; sewage sludge; soil contamination; soil pollution monitoring; state administration; Stockholm Convention; water pollution; water pollution monitoring; bifenyly polychlorované; emise látek nebezpečných; feedstuff; indikátory biologické; inventarizace; kal čistírenský; látka organická persistentní; monitorování biologické; monitorování znečištění půdy; monitorování znečištění vody; pesticid; POPs; správa státní; systém informační; znečištění ovzduší; znečištění půdy; znečištění vody; znečištění území; úmluva Stockholmská; Česká republika
Project no.: GF/CEH/01/003 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYOTR

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125678


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share